با طلای ناب کوروش بیشتر آشنا شوید

About us
شرکت طلای ناب کوروش (سهامی خاص) بعنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ در زمینه تولید، توزیع و فروش محصولات زعفران، خرما، نبات و زرشک با برندهای فامیلا، مشکین و همخوان فعالیت خود را از سال 1396 آغاز نموده است.
مساحت کارخانه تولید زعفران، زرشک و نبات به اندازه 4000 مترمربع می باشد که 2800 مترمربع از آن بعنوان فضای خط تولید به صورت مسقف تدارک دیده شده است.

Kourosh Pure Gold Co., (P.J.S.), producer and distributer of DATES, SAFFRON, ROCK CANDY and BARBERRY since 2017, behalf of Golrang Industrial Holding. Dates specified factory with 4000m2 which 2800m2 provided for supplying, producing, packaging and transporting as well.

نوآوری و ارزش آفرینی در زنجیره تولید، افزایش فروش و سهم بازار داخلی و صادراتی و برندینگ بخشی از محصولات خشکبار در صنایع غذایی.

 

Innovating and evaluating regarding producing chain, sales increasing based upon local and international markets with branding strategy in food industry and dry fruits field is our vision.

ماموریت ما ارائه محصولات با کیفیت با بسته‌بندی‌های متنوع در بازارهای داخلی و خارجی با اتکا به سرمایه‌های انسانی، نوآوری به همراه  خلق ارزش افزوده و افزایش سلامت جامعه مصرفی است.

Presenting high quality products with variety packages in local and international markets based upon employees, innovation for creating extra values and increasing health demand of users is our mission.

Contact Us:

 

Tell: +98(51)37667754

Yashar Masoum:  +98(915)3298752 -  masoum.yashar@talayenabkourosh.com

Address: No.97, 12th Yasaman, South 13th Bozorgmehr, Sajjad BLVD., Mashhad, Iran. 9186645345

محصولات
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی

فامیلا

وزن  750 گرم

Mazdafi dates

 

خرمای مضافتی
خرما ی مضافتی
خرما ی مضافتی

فامیلا

وزن 480 گرم

Mazdafi dates

 

خرما ی مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی

مشکین

وزن 550 گرم

Mazdafi Dates

خرمای مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی

مشکین

وزن 600 گرم

Mazdafi Dates

خرمای مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی

مشکین

وزن 700 گرم

Mazdafi Dates

خرمای مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی

مشکین

وزن 650 گرم

Mazdafi Dates

خرمای مضافتی
خرمای زاهدی
خرمای زاهدی

فامیلا

وزن 550 گرم

Zahedi Dates


 
خرمای زاهدی
خرمای کبکاب
خرمای کبکاب

فامیلا

وزن 1500 گرم

Barbecue dates

 

خرمای کبکاب
خرمای  کبکاب
خرمای کبکاب

فامیلا

وزن  700 گرم

Barbecue dates

خرمای  کبکاب
خرمای ربی
خرمای ربی

فامیلا

وزن 450 گرم

Rabi Dates

 

خرمای ربی
چیپس خرمای استعمران
چیپس خرمای استعمران

هم خوان

وزن 450 گرم

Colonial Date Chips

 

چیپس خرمای استعمران
خرمای بدون هسته استعمران
خرمای بدون هسته استعمران

هم خوان

وزن 450 گرم

Dates Without Colonization

خرمای بدون هسته استعمران
نی  نبات زعفرانی   600
نی نبات زعفرانی 600

هم خوان

وزن 600 گرم

Saffron Straw

نی  نبات زعفرانی   600
نی نیات ساده 600
نی نیات ساده 600

هم خوان 

وزن 600 گرم

Simple candy cane

نی نیات ساده 600
نی نبات زعفرانی
نی نبات زعفرانی

هم خوان

وزن 1000 گرم

Saffron Straw

نی نبات زعفرانی
نی نبات ساده
نی نبات ساده

هم خوان

وزن 1000 گرم

Simple candy cane

نی نبات ساده
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه زعفرانی

هم خوان

وزن 700گرم

Saffron Branch Candy

 

نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه ساده
نبات شاخه ساده

هم خوان

وزن 700 گرم

Simple Branch Candy

 

نبات شاخه ساده
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه زعفرانی

هم خوان

وزن 1000 گرم

Saffron branch candy

 

 

نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه ساده
نبات شاخه ساده

هم خوان

وزن 1000 گرم

Simple branch candy

 

 

نبات شاخه ساده
نی نبات زعفرانی
نی نبات زعفرانی

فامیلا

 ۱۲ عددی

Saffron Straw

نی نبات زعفرانی
نی نبات زعفرانی
نی نبات زعفرانی

فامیلا

 24 عددی

Saffron Straw

نی نبات زعفرانی
نی نبات ساده
نی نبات ساده

فامیلا

 ۱۲ عددی

Simple candy cane

نی نبات ساده
نبات شاخه ساده
نبات شاخه ساده

فامیلا

وزن 800 گرم

Simple branch candy

نبات شاخه ساده
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه زعفرانی

فامیلا

وزن 800 گرم

Saffron branch candy

نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه زعفرانی

فامیلا

وزن 500گرم

Saffron branch candy

نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه ساده
نبات شاخه ساده

فامیلا

وزن 500 گرم

Simple branch candy

نبات شاخه ساده
نبات کاسه زعفرانی
نبات کاسه زعفرانی

فامیلا

وزن 900 گرم

Saffron Bowl Candy

نبات کاسه زعفرانی
زرشک ممتاز
زرشک ممتاز

فامیلا

وزن ۲۵۰ گرم

Barberry

زرشک ممتاز
زرشک ممتاز
زرشک ممتاز

فامیلا

وزن ۱۰۰ گرم

Barberry

 

زرشک ممتاز
زرشک ممتاز
زرشک ممتاز

هم خوان

وزن ۲۰۰ گرم

Barberry

زرشک ممتاز
زعفران ممتاز
زعفران ممتاز

فامیلا

0.5 گرمی،  1 گرمی، 2 گرمی، 4 گرمی

Saffron

زعفران ممتاز
زعفران ممتاز
زعفران ممتاز

هم خوان

0.5 گرمی،  1 گرمی، 2 گرمی، 4 گرمی

Saffron

زعفران ممتاز
خرمای مضافتی
خرما ی مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای زاهدی
خرمای کبکاب
خرمای  کبکاب
خرمای ربی
چیپس خرمای استعمران
خرمای بدون هسته استعمران
نی  نبات زعفرانی   600
نی نیات ساده 600
نی نبات زعفرانی
نی نبات ساده
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه ساده
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه ساده
نی نبات زعفرانی
نی نبات زعفرانی
نی نبات ساده
نبات شاخه ساده
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه زعفرانی
نبات شاخه ساده
نبات کاسه زعفرانی
زرشک ممتاز
زرشک ممتاز
زرشک ممتاز
زعفران ممتاز
زعفران ممتاز
Contact us

شما میتوانید وضعیت درخواست خود را از پیگیری کنید
پیگیری درخواست
وضعیت درخواست